Menu

Comissió Econòmica

economiaAprova les quotes de l’any, fa el seguiment de les partides pressupostàries i gestiona tots els afers relacionats amb l’àmbit del moviment dinerari de l’escola.

Coordina les sol·licituds de les subvencions que es demanen des de l'AMPA.

Subscribe to this RSS feed