Menu

Normativa inscripcions

Benvolgudes famílies,

Per poder accedir a aquest formulari d'autoritzacions heu de clicar a l'enllaç següent:

Autorització: https://drive.google.com/file/d/14w-piXqNyeg0dYyYoapo5SAt30TVxrAn/view?usp=sharing

Responsabilitat COVID: https://drive.google.com/file/d/1GDQU2LBwDEut8Z3hNWCJYW3lCRtUrf4o/view?usp=sharing

Per poder finalitzar la inscripció, recordeu que els dos documents anteriors (autorització i full de responsabilitat COVID) i la targeta sanitaria de l'infant s'han de portar a l'escola i deixar-les a la bústia de l'AMPA.

Per tal de poder iniciar les extraescolars, ÉS ABSOLUTAMENT NECESSARI PORTAR AQUESTS TRES DOCUMENTS COM A MOLT TARD EL 25 DE SETEMBRE. En cas que no s'hagin entregat, les inscripcions no estaran formalitzades i, per tant, el primer dia d'extraescolars no realitzaran l'activitat sinó que aniran al servei d'acollida de tarda i el seu cost anirà a CÀRREC DE LES FAMÍLIES.

El preu de les activitats extraescolars pot variar en funció del nombre d’inscripcions. Els preus que heu rebut és per als socis de l’AMPA; en cas de no ser soci, s’incrementarà la quota total de l’activitat en 30€.

El pagament de les activitats es fraccionarà en 3 pagaments (novembre, desembre i gener).

Un cop formalitzada la inscripció i passat el període de prova s’haurà de pagar el 100% de l’activitat en els terminis establerts. En cas de no realitzar el pagament, la família no tindrà dret a contractar qualsevol servei de l’AMPA.

Totes les activitats, tenen 2 sessions de prova. Passat el període de prova, només es retornarà l'import de la part amb aquells casos que s'acreditin mitjançant un informe mèdic.

En cas que no es pugui fer un dels dos dies de la activitat, es pagarà el 75% de l'import d'aquesta només si coincideix amb una altra activitat que l'alumne faci al centre.

En cas de baixa, només es retornaran els diners o es cancel•laran els pagaments pendents amb justificació mèdica.

Cal ser molt puntuals a l’hora de recollir els vostres fills i filles de les activitats extraescolars. Passats 5 minuts de l’hora de finalització de l’activitat, passaran a acollida com a màxim fins a les 6 de la tarda i es cobrarà com a dia esporàdic.

COVID-19: accepto qualsevol modifiació relativa a l'inici o interrupció de les activitats del curs 2020/2021 deguda a la possible excepcionalitat causada pel COVID-19. Això inclou els temes referents als horaris, possibles confinaments de grups o la no devolució dels imports ja pagats.

Atentament,

Coordinació d'extraescolars de l'escola Pau Casals.

Més en aquesta categoria: « Extraescolars 2020-21
Tornar al principi
Confirmeu que esteu acceptant que aquest lloc web emmagatzemi la vostra informació acceptant la política de privadesa.