SERVEI D’ACOLLIDA 22/23

SERVEI D’ACOLLIDA 22/23

El servei d’acollida funcionarà des del dia 6 de setembre del 2022 fins a l’últim dia lectiu.
La primera vegada que s’utilitzi el servei d’acollida caldrà emplenar el formulari d’inscripció.
Aquest curs, els serveis d’acollida s’organitzaran de la manera següent:

Preus

Curs 2022-2023 SOCI
Acollida matí de 8:30h a 9:00h 17 €/mes
Acollida matí de 8:00h a 9:00h 28 €/mes
Acollida matí de 7:30h a 9:00h 34 €/mes
Acollida tarda de 16:30h a 17:00h 17 €/mes
Acollida tarda de 16:30h a 17:30h 28 €/mes
Acollida tarda de 16:30h a 18:00h 34 €/mes
1h o fracció ( dies esporàdics ) 3  €/hora

Hora o fracció (dies esporàdics):  3€/hora S’ha de fer el pagament de manera anticipada a través de l’aplicació
TPV i comunicar-ho al tutor/a mitjançant l’agenda o el correu electrònic del mestre/a.

Aquests preus són per als socis de l’AFI, en cas de no ser-ho, el preu s’incrementarà en 30€.
Els dies esporàdics, els no socis pagaran 6 € l’hora o fracció.

L’AFI es reserva el dret a modificar l’horari de l’oferta d’acollida en funció de la demanda i ús del servei.