Delegats i Delegades

 

Què fan els delegats i les delegades?

Aquesta proposta consisteix en què cada classe té un delegat o delegada (o més). Aquesta designació es fa a l’inici del curs escolar, durant la reunió de pares i mares amb els tutors.

Les funcions del delegat o delegada són:

 • Exercir de representants dels pares del grup classe davant l’AFI
 • Fomentar el contacte entre els pares del grup – classe
 • A requeriment dels tutors, col·laborar amb ells si s’escau per al desenvolupament d’activitats durant el curs
 • Col·laborar amb la junta de l’AFI i participar en la organització de festes, activitats i serveis extraescolars, … o buscar pares que hi vulguin/puguin ajudar.
 • Transmetre la informació que es genera en el sí de les reunions dels delegats.

El delegat o delegada no ha de:

 • Intervenir en temes d’altres alumnes que no sigui el seu fill/a. S’ha d’orientar que s’adrecin al tutor/a.
 • Exercir de representant de cap pare davant tutor, direcció,… per temes que afectin a la intervenció educativa.
 • Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres.

Aquests últims cursos, tenir delegats ha suposat:

 • Una comunicació més fluïda amb les famílies
 • Una gran ajuda en l’organització de les festes
 • Recaptar més aliments a les campanyes “La fam no fa vacances”
 • Aconseguir regalar més joguines a la campanya “Cap nen sense joguines”
 • Fer que la Milla Solidària del Pau Casals fos un èxit.

Amb tota aquesta informació, us animem a què us presenteu a ser delegat del vostre curs. Els voluntaris es recolliran a la reunió d’inici de curs.